Моето бъдеще

Вече, няколко часа работим със сформираният клуб. Задачите и целите ни са, да се сформират умения при децата за независив живот. В днешния бързоразвиващ се свят наложи нуждата от сформиране на практически ориентирани образователни занятия с които да им помогне да си изяснят кой си, какво знаеш и как можеш да използваш ресурсите си. Занятията ще помогнат на децата да си чертаят планове, да си поставят цели и ще ги научи как да ги постигат. Също така се надявам да се даде информация как да си намериш работа, как да получиш помощ от правителствени и неправителствени организации, за правата и задълженията им.
В първите занятия се фокусирахме върху изработването на чек – листи и за това си има основателна причина. То е като пазаруването. Когато отиваш да пазаруваш вероятно си носиш списък на покупките. Това до голяма степен е и целта на чек – листите. Те им помагат да определят от какво имат нужда, какви са задачите им, къде могат да намерят помощ към своята самостоятелност. Чек – листите им помагат да превърнат това, което им изглежда като огромно препядствие пред тях, в нещо, с което могат да се справят.
И ние от КЛУБ „ МОЕТО БЪДЕЩЕ” започнахме да работим.

Вашият коментар