Участие в VII Областен форум на ученическите клубове за извънкласна дейност

Клуб „Млад журналист“, и ателие „Компютърен дизайн“ участваха с изготвения от тях филм, представящ дейностите на всички клубове в училището:

Студио „Театрално – етнографско“ и клуб „Здрави и силни“ се представиха с изложба, а Хип-хоп танцьорите показаха уменията си на сцена.