Началото

със съдействието на

От 7 февруари в нашето училище започнаха занятията на първата от сформираните 4 групи по проекта „УСПЕХ“ – клуб „Млад журналист“. С голям интерес младежите обсъдиха плюсовете и минусите на журналистическата професия и набелязаха „жертвите“ на бъдещите си интервюта и репортажи.

Първите си проекти осъществиха и учениците от ателието по Копютърен дизайн. В него тийнейджърите ще се учат да работят с програмата GIMP, с чиято помощ ще могат да правят виртуален тунинг на автомобили, анимации и Web страници.

Участниците в клуба „Млад конструктор“ се запознаха с алтернативните източници на енергия за автомобилите и обсъдиха обстойно вредите, които те нанасят на околната среда.

Педагогическият съветник към училището, заедно с младежите от клуб „Моето бъдеще“ обсъдиха какво е необходимо за да бъде един човек самостоятелен и какви са алтернативите за развитие в България.

И учителите и учениците от извънкласните дейности се надяват Професионална гимназия по транспорт да стане Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти.

снимки