Здрави и силни

Участие в VII Областен форум на ученическите клубове за извънкласна дейност

Nikovska

Излезли ми, излезли две моми,
две моми, коя от друга по-убава,
рано станали зарана,
погача да омесят, вода студена да налеят,
че се втурна помежду им
млад левент – автомонтьор,
автомонтьор – ученик на „Автото”,
та им водата напи и питата начупи …