УСПЕХ

УСПЕХ

От 7 февруари 2012 година Професионална гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров” започна работа по проект „Успех“, част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Този проект се осъществява с подкрепата на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

През 2013/2014 учебна година се сформираха следните 10 групи:

  • Клуб „Млад журналист“;
  • Клуб „Занимателна математика“
  • Клуб „Тенис на маса“
  • Ателие по компютърен дизайн
  • Клуб по картинг
  • Клуб „Реставрация на мотоциклети“
  • Клуб „Хип-хоп денс“
  • Клуб „Здрави и силни“
  • Клуб „Еко-раница“
  • Театрално-етнографско студио