Компютърен_дизайн

Участие в VII Областен форум на ученическите клубове за извънкласна дейност

Lazarova

Работни моменти

Отворени врати за изготвяне на визитки или други печатни материали.

Визитната картичка не е просто място, на което прилежно са записани контактите ни. В това малко листче хартия се съдържа всъщност много повече информация, отколкото си представяме. Картичката сама по себе си представлява нашето лице пред хората, с които се запознаваме. Затова нейният вид, както и начинът, по който се отнасяме с нея, си имат правила и строги закони – това бе мотивът на момчетата от ателието по компютърен дизайн да изберат за тема на представителното си занятие изработването на визитки на доста от техните преподаватели и съученици.

Стъпка по стъпка идеите се избистряха и оживяваха на белите листи, намирайки полезна почва за развитие, а общуването между творците и техните „клиенти“ беше истинско удоволствие. Обсъдени бяха историята, визията, рекламния потенциал и психологическия ефект от размяната на малките картончета.

 

Календар 2014 година – 12 страници
kalendar2014Календарът в PDF формат
ahmedaliТази година започнахме с изготвяне на училищен календар за месец декември, включващ важните събития от живота на училището. Календар за месец  декември

… и календара изработен от Дончо

Дончо