КАРТИНГ

Картинг е състезание с малки открити автомобили, състоящи се от рама, двигател и седалка. Използва се и за забавление на специално оборудвани малки картинг площадки с електрифицирани модели. Тъй като скоростта на картовете не е много висока (съпоставима с другите моторни спортове), състезанията се провеждат върху писти, създадени специално за този вид спорт, с много завои и силно изразена динамика на движението и множество битки между пилотите.

Capture6