Здрави и силни

Представителна изява – Новогодишно тържество