Млад_журналист

ПГ по транспорт, гр.Хасково

Участие в VII Областен форум на ученическите клубове за извънкласна дейност

 

Вестник „Автото” съществува от около 3 години – в електронен вариант и като стенвестник, който поместваме на информационното табло. Идеята се роди по повод 50 годишнината на гимназията и бе посрешната с радост и ентусиазъм. За самия празник дори издадохме брой в хартиен вариант и той предизвика голям интерес сред гостите на тържеството.


Нашето вестниче предоставя възможност и на ученици и на учители да се изявяват в редица области – репортажи, есета, статии, рисунки, снимки и т.н. Едни от най-интересните теми са свързани с изявите ни на културни, спортни и други мероприятия и тържества.

 

Чрез вземане на интервюта, писане на статии за вестник „Автото”, изготвяне на репортажи, срещи с професионални журналисти и редица други изяви младежите развиват своите комуникативни спосособности, учат се да работят в екип, обогатяват своите знания и формират активна гражданска позиция. И тъй като същността на журналистиката се свежда до способността да бъде извличано най-същественото за обектите и явленията, да се предвиждат зараждащите се процеси и тенденции и да се реагира адекватно на тях, младежите си поставят следните задачи, а именно: създаване на електронен вестник, училищни радио и телевизия, блог и дискусионен форум. Идеята е да се увеличават местата, където младите хора да разкриват мислите и чувствата, които ги вълнуват със самочувствието на едно ново поколение, осъзнаващо своята отговорност пред бъдещето.